سیاست بازگشت کالا

1)      با رعایت شرایط زیر تا 7 روز کالای خریداری شده قابل بازگشت می باشد.

2)      محصولات شامل تخفیف، در زمره محصولات فروش قطعی قرار دارند و غیرقابل بازگشت خواهند بود.

3)      محصولات باید دارای برچسب باشند و در بسته‌ بندی اصلی بازگشت داده شوند.

4)      نباید هیچگونه خراشی بر روی محصولات وجود داشته باشد و لازم است در حالت اولیه بازگردانده شوند.

مراحل زیر را جهت شروع ارائه درخواست بازگشت محصول، انجام دهید

1)      وارد بخش مربوط به ارائه آنلاین درخواست بازگشت کالا از طریق آدرس ایمیل یا بخش سفارش شوید.

2)      محصولات موردنظر خود را انتخاب یا سفارش را تغییر دهید.

3)      دلایل تصمیم خود مبنی بر بازگشت کالا را شرح دهید.